Közérdekű adatigénylés - Kazincbarcika

Tisztelt Kazincbarcika város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

A település területén lévő skatepark (gördeszka/görkorcsolya/BMX-extrémsport pálya) építésével kapcsolatban. (képek csatolva az esetleges nem beazonosíthatóság elkerülése érdekében)

1. Melyik projekt keretein belül valósul meg a pálya?
2. Mekkora a költségvetése a projektnek és ezen belül mekkora a pályára eső rész?

3. Mi az elkészülési határideje a pályának?
4. Melyik cég építi a pályát?
5. A fővállalkozó vont-e be alvállalkozót a pálya megépítésére?
6. Ha igen, akkor melyik ez a cég?
7. Ennek a fő és/vagy alvállalkozó cégnek van-e már ilyen jellegű (beton gördeszka/görkorcsolya/BMX pálya) tapasztalata, referenciája?
8. A pálya megépítésére, mely cégek adtak be még árajánlatot?
9. A kivitelezésbe vontak-e be ilyen jellegű sportokkal foglalkozó személyt/személyeket? (aktív vagy volt sportoló)
10. Ha igen kik ők?
11. Ha vannak ilyen személyek, akkor mi alapján és ki/kik által lettek kiválasztva? (Gondolok itt arra, hogy a kiválasztást végző személy/személyek rendelkeznek-e bárminemű extrémsportpálya tervezés, kivitelezés, sport célú használatból adódó rálátása a személy/személyek releváns kiválasztására?)
12. Kapnak-e ezért pénzt az esetlegesen kiválasztott személy/személyek?
13. Ha kapnak, akkor mekkora összeget?
14. A helyszínen készült képek alapján (csatolva) a pálya félbe van hagyva. Mikor és miért állt le az építkezés?
15. Mekkora összeg lett eddig kifizetve a kivitelezőnek?
16. Folytatódni fog-e az építkezés?
17. Ha nem, akkor mi lesz a területtel?
18. Ha igen, akkor a kivitelező ugyanaz marad vagy új kivitelező lesz?
19. Ha új kivitelező lesz, akkor mi és ki/kik által lesz/lett kiválasztva?
21. Ebben az esetben változik-e az eredeti összeg?
22. Ha változik, akkor mennyivel?
23. Egy esetleges bontás/visszabontás költségei kit terhelnek?
24. Új vagy régi kivitelező esetén lesz-e bevonva a kivitelezésbe ilyen jellegű sporttal foglalkozó személy?
25. Ha nem miért nem?

26. Ha igen, akkor itt is a 10, 11, 12, 13-s kérdések.
27. Mi a végleges átadási dátum?

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a kérdéseknél konkrét neveket/beosztást/titulust, összegeket, dátumokat kértem, és mindennemű nem konkrét válasz esetén, élve állampolgári alkotmányos jogommal, panaszt fogok tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdésének megsértése miatt.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Jelen levelemet a jegyzőn kívül minden önkormányzati képviselőnek is elküldtem.

 

Az eddigi közérdekű adatigényléseim gördeszka/görkorcsolya/BMX pályákkal kapcsolatban.

http://ride.hu/kereses/?s=kozerdeku+adatigenyles

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2023. március 28.

Üdvözlettel:

Marics Tamás

Főszerkesztő: ride.hu

 

 

Nincs hozzászólás.

bezár

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Polyák András hozzászólt ehhez :

2020-as Ride.hu bajnokság állása 1. forduló - "..."

Tóháti Róbert bio hozzászólt ehhez :

Velosophie - Miniramp project - "Jóflash jó ez a stílusa a..."

hozzászólt ehhez :

A véleményem ez! - A váci skatepark - "A váci "skate..."

NIKE hozzászólt ehhez :

Kivel ne rovatunk......... - "Én arra gondoltam hirtelen, ho..."

Tóháti Róbert bio hozzászólt ehhez :

Kivel ne rovatunk......... - "Nyugi Nike, lehet akciós volt ..."

hozzászólt ehhez :

Dunántúli Extrém Sport Bajnokság - Tapolca - "Várunk min..."

NIKE hozzászólt ehhez :

Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "Ez sajnos s..."

Nagy Zsolt hozzászólt ehhez :

Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "..."

NIKE hozzászólt ehhez :

Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "..."

Nagy Zsolt hozzászólt ehhez :

Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "Az ötlet j..."